จำนวนข่าวทั้งหมด 1240 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
1201
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (โต๊ะพับเอนกประสงค์ เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง)
2552
14/08/2552 14:22:15
1062
 
1202
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาและห้องน้ำอาคารเรียน คณะครุศาสตร์
2552
10/08/2552 08:25:56
1063
 
1203
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์
2552
06/08/2552 10:02:32
1021
 
1204
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
2552
03/08/2552 18:22:46
1083
 
1205
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
2552
23/07/2552 09:28:33
1143
 
1206
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกฤษณา
2552
23/07/2552 09:27:39
1133
 
1207
การคัดเลือกจ้างเหมาผู้ออกแบบอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ
2552
23/07/2552 09:26:42
1044
 
1208
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
2552
23/07/2552 09:24:35
1040
 
1209
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วและรางประตูเลื่อน
2552
16/07/2552 10:59:13
1097
 
1210
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารโภชนาคาร ส่วนสนามบิน (เลขที่ จ.10/2552)
2552
01/04/2552 09:18:15
1555
 
1211
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เลขที่ ซ.28/2552)
2552
20/03/2552 09:50:10
1543
 
1212
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เลขที่ ซ.27/2552)
2552
13/03/2552 10:57:02
1399
 
1213
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เลขที่ ซ.26/2552)
2552
13/03/2552 10:55:39
1323
 
1214
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เลขที่ ซ.25/2552)
2552
13/03/2552 09.52.55
1159
 
1215
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เลขที่ ซ.24/2552)
2552
13/03/2552 09.52.01
1123
 
1216
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เลขที่ ซ.22/2552)
2552
13/02/2552 10:40:05
1268
 
1217
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เลขที่ ซ.21/2552)
2552
13/02/2552 10:40:05
1207
 
1218
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนทางเข้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เลขที่ จ.8/2552)
2552
13/02/2552 10:40:05
1206
 
1219
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบแก๊สชีวภาพเพื่อผลิตพลังงานทดแทน จำนวน 1 ระบบ (เลขที่ จ.6/2552)
2552
09/12/2551 13:15:20
1235
 
1220
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เลขที่ ซ.20/2552)
2552
09/12/2551 13:15:20
1178
 
1221
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมกล่องคอนโทรลเครื่องปรับอากาศฯ (เลขที่ จ.6/2552)
2552
28/01/2552 09:50:23
1214
 
1222
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เลขที่ ซ.19/2552)
2552
28/01/2552 09:50:23
1249
 
1223
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เลขที่ ซ.18/2552)
2552
28/01/2552 09:49:23
1189
 
1224
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เลขที่ ซ.17/2552)
2552
28/01/2552 09:47:23
1138
 
1225
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เลขที่ ซ.16/2552)
2552
22/01/2552 08:58:12
1202
 
1226
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เลขที่ ซ.15/2552)
2552
21/01/2552 10:09:25
1191
 
1227
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เลขที่ ซ.14/2552)
2552
21/01/2552 10:08:12
1173
 
1228
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เลขที่ ซ.13/2552)
2552
16/01/2552 09:11:20
1236
 
1229
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เลขที่ ซ.12/2552)
2552
16/01/2552 09:10:20
1233
 
1230
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เลขที่ ซ.11/2552)
2552
15/01/2552 13:15:20
1160
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] 41 [42