จำนวนข่าวทั้งหมด 1272 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
1231
สอบราคาจ้างเหมาวางระบบท่อน้ำประปาเข้าป้อมยามประตูที่ 1
2552
18/08/2552 08:26:43
1094
 
1232
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารหอประชุมศรีวชิรโชติ
2552
18/08/2552 08:20:23
1036
 
1233
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (โต๊ะพับเอนกประสงค์ เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง)
2552
14/08/2552 14:22:15
1064
 
1234
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาและห้องน้ำอาคารเรียน คณะครุศาสตร์
2552
10/08/2552 08:25:56
1065
 
1235
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์
2552
06/08/2552 10:02:32
1024
 
1236
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
2552
03/08/2552 18:22:46
1084
 
1237
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
2552
23/07/2552 09:28:33
1144
 
1238
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกฤษณา
2552
23/07/2552 09:27:39
1135
 
1239
การคัดเลือกจ้างเหมาผู้ออกแบบอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ
2552
23/07/2552 09:26:42
1046
 
1240
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
2552
23/07/2552 09:24:35
1042
 
1241
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วและรางประตูเลื่อน
2552
16/07/2552 10:59:13
1099
 
1242
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารโภชนาคาร ส่วนสนามบิน (เลขที่ จ.10/2552)
2552
01/04/2552 09:18:15
1556
 
1243
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เลขที่ ซ.28/2552)
2552
20/03/2552 09:50:10
1544
 
1244
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เลขที่ ซ.27/2552)
2552
13/03/2552 10:57:02
1400
 
1245
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เลขที่ ซ.26/2552)
2552
13/03/2552 10:55:39
1325
 
1246
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เลขที่ ซ.25/2552)
2552
13/03/2552 09.52.55
1160
 
1247
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เลขที่ ซ.24/2552)
2552
13/03/2552 09.52.01
1126
 
1248
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เลขที่ ซ.22/2552)
2552
13/02/2552 10:40:05
1270
 
1249
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เลขที่ ซ.21/2552)
2552
13/02/2552 10:40:05
1209
 
1250
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนทางเข้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เลขที่ จ.8/2552)
2552
13/02/2552 10:40:05
1208
 
1251
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบแก๊สชีวภาพเพื่อผลิตพลังงานทดแทน จำนวน 1 ระบบ (เลขที่ จ.6/2552)
2552
09/12/2551 13:15:20
1237
 
1252
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เลขที่ ซ.20/2552)
2552
09/12/2551 13:15:20
1181
 
1253
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมกล่องคอนโทรลเครื่องปรับอากาศฯ (เลขที่ จ.6/2552)
2552
28/01/2552 09:50:23
1216
 
1254
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เลขที่ ซ.19/2552)
2552
28/01/2552 09:50:23
1253
 
1255
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เลขที่ ซ.18/2552)
2552
28/01/2552 09:49:23
1193
 
1256
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เลขที่ ซ.17/2552)
2552
28/01/2552 09:47:23
1144
 
1257
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เลขที่ ซ.16/2552)
2552
22/01/2552 08:58:12
1207
 
1258
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เลขที่ ซ.15/2552)
2552
21/01/2552 10:09:25
1195
 
1259
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เลขที่ ซ.14/2552)
2552
21/01/2552 10:08:12
1179
 
1260
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เลขที่ ซ.13/2552)
2552
16/01/2552 09:11:20
1242
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] 42 [43