จำนวนข่าวทั้งหมด 1239 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
1231
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เลขที่ ซ.9/2552)
2552
14/01/2552 13:15:20
1240
 
1232
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เลขที่ ซ.8/2552)
2552
14/01/2552 13:15:20
1197
 
1233
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เลขที่ ซ.7/2552)
2552
14/01/2552 13:15:20
1218
 
1234
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์และวัสดุสำหรับติดตั้งระบบเครือข่ายและการสื่อสาร (เลขที่ ซ.6/2552)
2551
17/12/2551 13:15:20
1173
 
1235
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารพลศึกษา
2551
11/12/2551 13:15:20
1220
 
1236
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม (ห้อง 124) คณะครุศาสตร์
2551
24/11/2551 13:15:20
1194
 
1237
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 1 รายการ
2511
20/11/2551 13:15:20
1130
 
1238
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้ายไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยและป้ายธนาคาร
2551
10/11/2551 13:15:20
1160
 
1239
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร
2551
07/11/2551 13:15:20
1131
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] 42