จำนวนข่าวทั้งหมด 1291 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
1231
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ
2552
23/09/2552 10:20:43
1045
 
1232
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ
2552
23/09/2552 10:17:57
1036
 
1233
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการบริการชุมชน
2552
05/09/2552 17:32:51
1152
 
1234
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ
2552
05/09/2552 17:26:54
1125
 
1235
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
2552
02/09/2552 12:17:16
1175
 
1236
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ
2552
02/09/2552 12:17:29
1062
 
1237
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
2552
31/08/2552 08:41:34
1086
 
1238
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 1 รายการ
2552
31/08/2552 08:41:03
1096
 
1239
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 1 รายการ
2552
31/08/2552 08:40:44
1102
 
1240
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วและรางประตูเลื่อน
2552
31/08/2552 08:40:05
1077
 
1241
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารกฤษณา
2552
31/08/2552 08:39:14
1092
 
1242
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ(เครื่องปรับอากาศแบบแขวน)
2552
27/08/2552 09:01:46
1127
 
1243
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ(เครื่องปรับอากาศแบบแขวน)
2552
27/08/2552 09:01:01
1113
 
1244
สอบราคาซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 1 รายการ
2552
27/08/2552 08:59:38
1055
 
1245
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่จำนวน 2 รายการ
2552
27/08/2552 08:58:08
1061
 
1246
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ(เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับจัดการเรียนการสอน)
2552
27/08/2552 08:56:25
1023
 
1247
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ(เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะ)
2552
27/08/2552 08:57:08
1044
 
1248
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
2552
20/08/2552 13:36:55
1043
 
1249
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
2552
20/08/2552 13:36:26
1019
 
1250
สอบราคาจ้างเหมาวางระบบท่อน้ำประปาเข้าป้อมยามประตูที่ 1
2552
18/08/2552 08:26:43
1100
 
1251
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารหอประชุมศรีวชิรโชติ
2552
18/08/2552 08:20:23
1043
 
1252
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (โต๊ะพับเอนกประสงค์ เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง)
2552
14/08/2552 14:22:15
1069
 
1253
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาและห้องน้ำอาคารเรียน คณะครุศาสตร์
2552
10/08/2552 08:25:56
1070
 
1254
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์
2552
06/08/2552 10:02:32
1028
 
1255
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
2552
03/08/2552 18:22:46
1089
 
1256
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
2552
23/07/2552 09:28:33
1150
 
1257
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกฤษณา
2552
23/07/2552 09:27:39
1139
 
1258
การคัดเลือกจ้างเหมาผู้ออกแบบอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ
2552
23/07/2552 09:26:42
1051
 
1259
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
2552
23/07/2552 09:24:35
1049
 
1260
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วและรางประตูเลื่อน
2552
16/07/2552 10:59:13
1102
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] 42 [43] [44