จำนวนข่าวทั้งหมด 1293 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
1231
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ
2552
23/09/2552 10:21:41
1241
 
1232
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่จำนวน 1 รายการ
2552
23/09/2552 10:21:17
1236
 
1233
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ
2552
23/09/2552 10:20:43
1212
 
1234
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ
2552
23/09/2552 10:17:57
1194
 
1235
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการบริการชุมชน
2552
05/09/2552 17:32:51
1336
 
1236
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ
2552
05/09/2552 17:26:54
1299
 
1237
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
2552
02/09/2552 12:17:16
1318
 
1238
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ
2552
02/09/2552 12:17:29
1221
 
1239
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
2552
31/08/2552 08:41:34
1249
 
1240
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 1 รายการ
2552
31/08/2552 08:41:03
1277
 
1241
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 1 รายการ
2552
31/08/2552 08:40:44
1246
 
1242
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วและรางประตูเลื่อน
2552
31/08/2552 08:40:05
1227
 
1243
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารกฤษณา
2552
31/08/2552 08:39:14
1259
 
1244
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ(เครื่องปรับอากาศแบบแขวน)
2552
27/08/2552 09:01:46
1309
 
1245
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ(เครื่องปรับอากาศแบบแขวน)
2552
27/08/2552 09:01:01
1272
 
1246
สอบราคาซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 1 รายการ
2552
27/08/2552 08:59:38
1251
 
1247
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่จำนวน 2 รายการ
2552
27/08/2552 08:58:08
1275
 
1248
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ(เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับจัดการเรียนการสอน)
2552
27/08/2552 08:56:25
1184
 
1249
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ(เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะ)
2552
27/08/2552 08:57:08
1223
 
1250
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
2552
20/08/2552 13:36:55
1211
 
1251
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
2552
20/08/2552 13:36:26
1220
 
1252
สอบราคาจ้างเหมาวางระบบท่อน้ำประปาเข้าป้อมยามประตูที่ 1
2552
18/08/2552 08:26:43
1265
 
1253
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารหอประชุมศรีวชิรโชติ
2552
18/08/2552 08:20:23
1214
 
1254
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (โต๊ะพับเอนกประสงค์ เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง)
2552
14/08/2552 14:22:15
1254
 
1255
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาและห้องน้ำอาคารเรียน คณะครุศาสตร์
2552
10/08/2552 08:25:56
1258
 
1256
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์
2552
06/08/2552 10:02:32
1224
 
1257
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
2552
03/08/2552 18:22:46
1269
 
1258
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
2552
23/07/2552 09:28:33
1318
 
1259
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกฤษณา
2552
23/07/2552 09:27:39
1324
 
1260
การคัดเลือกจ้างเหมาผู้ออกแบบอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ
2552
23/07/2552 09:26:42
1235
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] 42 [43] [44