จำนวนข่าวทั้งหมด 1293 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
1261
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
2552
23/07/2552 09:24:35
1319
 
1262
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วและรางประตูเลื่อน
2552
16/07/2552 10:59:13
1356
 
1263
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารโภชนาคาร ส่วนสนามบิน (เลขที่ จ.10/2552)
2552
01/04/2552 09:18:15
1790
 
1264
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เลขที่ ซ.28/2552)
2552
20/03/2552 09:50:10
1783
 
1265
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เลขที่ ซ.27/2552)
2552
13/03/2552 10:57:02
1644
 
1266
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เลขที่ ซ.26/2552)
2552
13/03/2552 10:55:39
1561
 
1267
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เลขที่ ซ.25/2552)
2552
13/03/2552 09.52.55
1400
 
1268
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เลขที่ ซ.24/2552)
2552
13/03/2552 09.52.01
1377
 
1269
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เลขที่ ซ.22/2552)
2552
13/02/2552 10:40:05
1508
 
1270
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เลขที่ ซ.21/2552)
2552
13/02/2552 10:40:05
1440
 
1271
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนทางเข้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เลขที่ จ.8/2552)
2552
13/02/2552 10:40:05
1432
 
1272
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบแก๊สชีวภาพเพื่อผลิตพลังงานทดแทน จำนวน 1 ระบบ (เลขที่ จ.6/2552)
2552
09/12/2551 13:15:20
1450
 
1273
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เลขที่ ซ.20/2552)
2552
09/12/2551 13:15:20
1412
 
1274
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมกล่องคอนโทรลเครื่องปรับอากาศฯ (เลขที่ จ.6/2552)
2552
28/01/2552 09:50:23
1449
 
1275
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เลขที่ ซ.19/2552)
2552
28/01/2552 09:50:23
1475
 
1276
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เลขที่ ซ.18/2552)
2552
28/01/2552 09:49:23
1409
 
1277
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เลขที่ ซ.17/2552)
2552
28/01/2552 09:47:23
1366
 
1278
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เลขที่ ซ.16/2552)
2552
22/01/2552 08:58:12
1455
 
1279
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เลขที่ ซ.15/2552)
2552
21/01/2552 10:09:25
1429
 
1280
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เลขที่ ซ.14/2552)
2552
21/01/2552 10:08:12
1420
 
1281
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เลขที่ ซ.13/2552)
2552
16/01/2552 09:11:20
1475
 
1282
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เลขที่ ซ.12/2552)
2552
16/01/2552 09:10:20
1450
 
1283
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เลขที่ ซ.11/2552)
2552
15/01/2552 13:15:20
1406
 
1284
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เลขที่ ซ.10/2552)
2552
15/01/2552 13:15:20
1410
 
1285
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เลขที่ ซ.9/2552)
2552
14/01/2552 13:15:20
1499
 
1286
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เลขที่ ซ.8/2552)
2552
14/01/2552 13:15:20
1451
 
1287
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เลขที่ ซ.7/2552)
2552
14/01/2552 13:15:20
1466
 
1288
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์และวัสดุสำหรับติดตั้งระบบเครือข่ายและการสื่อสาร (เลขที่ ซ.6/2552)
2551
17/12/2551 13:15:20
1418
 
1289
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารพลศึกษา
2551
11/12/2551 13:15:20
1461
 
1290
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม (ห้อง 124) คณะครุศาสตร์
2551
24/11/2551 13:15:20
1430
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] 43 [44