จำนวนข่าวทั้งหมด 1291 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
121
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.17/2560)
2560
28/11/2559 11:29:48
90
 
122
ประกาศผลสอบราคาซื้อเครื่องดนตรีประเภทลิ่มนิ้วกด (เปียโนไฟฟ้า) ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 40 ชุด (ซ.13/2560)
2560
25/11/2559 14:40:30
89
 
123
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานขุดลอกคลองระบายน้ำรอบในคันกั้นน้ำ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (จ.18/2560)
2560
25/11/2559 14:24:22
88
 
124
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงระบบน้ำประปากึ่งดิบ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (จ.17/2560)
2560
25/11/2559 13:43:57
84
 
125
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างโรงจอดรถศูนย์กีฬาในร่ม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (จ.16/2560)
2560
25/11/2559 13:42:36
81
 
126
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้าโรงจอดรถอาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (จ.15/2560)
2560
25/11/2559 12:16:43
89
 
127
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างหลังคาโดมอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (จ.14/2560)
2560
25/11/2559 11:57:51
86
 
128
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.4/2560)
2560
25/11/2559 08:39:17
86
 
129
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1) จำนวน 45 เครื่อง(ครั้งที่ 2)(ซ.32/2560)
2560
25/11/2559 03:47:55
105
 
130
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 30 เครื่อง(ครั้งที่ 2)(ซ.31/2560)
2560
25/11/2559 03:46:39
85
 
131
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล จำนวน 12 เครื่อง(ครั้งที่ 2)(ซ.30/2560)
2560
25/11/2559 03:45:23
83
 
132
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งหลังคาสนามบาสเก็ตบอล จำนวน 1 งาน (จ.8/2560)
2560
24/11/2559 10:33:19
77
 
133
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานติดตั้งหลังคาสนามแฮนด์บอล จำนวน 1 งาน (จ.9/2560)
2560
22/11/2559 12:01:10
79
 
134
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานเทพื้นคอนกรีตหอพักทะเลแก้วนิเวศน์ จำนวน 1 งาน (จ.7/2560)
2560
22/11/2559 11:59:53
73
 
135
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 งาน (จ.6/2560)
2560
22/11/2559 11:58:14
77
 
136
ประกาศผลสอบราคาซื้ออุปกรณ์โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑๒ เครื่อง (ซ.9/2560)
2560
21/11/2559 07:03:34
80
 
137
เครื่องคอมพิวเตอร์(สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑) ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 45 เครื่อง (ซ.24/2560)
2560
21/11/2559 02:16:47
115
 
138
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 4 รายการ (ซ.27/2560)
2560
19/11/2559 06:06:01
94
 
139
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีตหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ งาน (จ.13/2560)
2560
18/11/2559 12:18:18
76
 
140
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ งาน (จ.12/2560)
2560
18/11/2559 12:12:51
72
 
141
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับประมวลผล แบบที่ 1) จำนวน 25 เครื่อง (ซ.26/2560)
2560
18/11/2559 11:36:08
84
 
142
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงโถงเอนกประสงค์สำหรับจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 งาน (จ.4/2560)
2560
18/11/2559 07:18:09
77
 
143
ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดเครื่องเสียงสำหรับหอประชุมศรีวชิรโชติ จำนวน 1 ชุด (ซ.28/2560)
2560
18/11/2559 03:35:28
72
 
144
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตัดกระดาษสำหรับทำบรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 3) (ซ.29/2560)
2560
18/11/2559 03:33:42
68
 
145
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานเทพื้นด้านหน้าอาคารศูนย์กีฬาในร่ม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (จ.11/2560)
2560
16/11/2559 12:31:27
71
 
146
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารสำนักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (จ.10/2560)
2560
16/11/2559 12:30:06
75
 
147
ประกาศผลสอบราคาซื้อเครื่องวัดการเรืองแสงของสาร (Spectrofluouophotometer) ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง (ซ.19/2560)
2560
16/11/2559 12:28:44
69
 
148
ประกาศผลสอบราคาเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 30 เครื่อง (ซ.3/2560)
2560
17/11/2559 01:51:41
86
 
149
ประกาศผลสอบราคาซื้อเครื่องตัดกระดาษสำหรับทำบรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 เครื่อง(ครั้งที่ 2) (ซ.23/2560)
2560
16/11/2559 02:22:15
74
 
150
ประกาศผลสอบราคาเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze Dryer) ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง (ซ.18/2560)
2560
16/11/2559 02:13:09
73
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44