จำนวนข่าวทั้งหมด 1240 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
121
ประกาศผลสอบราคาซื้อชุดทดลองปรากฏการณ์ฮอลล์ชนิดเอ็นและพีเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด (ซ.11/2560)
2560
03/11/2559 02:54:19
71
 
122
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 20 เครื่อง (ซ.5/2560)
2560
03/11/2559 02:53:16
85
 
123
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยเปลวไฟ จำนวน 1 เครื่อง(ซ.22/2560)
2560
01/11/2559 11:06:33
73
 
124
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องย่อยสารด้วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwave digestion) จำนวน 1 เครื่อง(ซ.21/2560)
2560
01/11/2559 11:05:33
68
 
125
ประกาศสอบราคาซื้อตู้เก็บสารเคมีแบบมีท่อ จำนวน 4 เครื่อง (ซ.20/2560)
2560
01/11/2559 11:04:08
65
 
126
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดการเรืองแสงของสาร (Spectrofluorophotometer) จำนวน 1 เครื่อง(ซ.19/2560)
2560
01/11/2559 11:02:15
68
 
127
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze Dryer) จำนวน 1 เครื่อง (ซ.18/2560)
2560
01/11/2559 11:01:05
68
 
128
ประกาศผลสอบราคาซื้อเครื่องตัดกระดาษสำหรับทำบรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 เครื่อง (ซ.6/2560)
2560
30/10/2559 03:05:17
87
 
129
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ(ซ.17/2560)
2560
29/10/2559 06:52:58
94
 
130
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
2560
27/10/2559 13:54:45
109
 
131
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจ จำนวน 1 ชุด(ซ.16/2560)
2560
27/10/2559 13:53:37
64
 
132
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทดสอบทางด้านปฐพีกลศาสตร์ จำนวน 1 ชุด(ซ.15/2560)
2560
27/10/2559 13:52:16
73
 
133
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมจราจร จำนวน 1 ชุด(ซ.14/2560)
2560
27/10/2559 13:48:20
64
 
134
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างโรงจอดรถเอนกประสงค์อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (จ.5/2560)
2560
27/10/2559 13:34:47
70
 
135
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงโถงเอนกประสงค์สำหรับจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (จ.4/2560)
2560
27/10/2559 13:19:00
68
 
136
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงลานอเนกประสงค์ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (จ.3/2560)
2560
27/10/2559 13:17:52
67
 
137
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารศรีพิบูล ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (จ.2/2560)
2560
27/10/2559 13:16:42
62
 
138
รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์อุปกรณ์นิวแมติกส์ไฟฟ้า จำนวน 1 ระบบ (ซ.10/2560)
2560
25/10/2559 07:55:58
75
 
139
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ จำนวน ๑ รายการ (ซ.13/2560)
2560
21/10/2559 11:29:13
112
 
140
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องบอมบ์แคลอรีมิเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (ซ.12/2560)
2560
21/10/2559 11:27:57
98
 
141
ประกาศสอบราคาซื้อชุดทดลองปรากฏการณ์ฮอลล์ชนิดเอ็นและพีเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด (ซ.11/2560)
2560
21/10/2559 11:24:08
89
 
142
รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์อุปกรณ์นิวแมติกส์ไฟฟ้า จำนวน 1 ระบบ (ซ.10/2560)
2560
18/10/2559 11:37:49
96
 
143
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์นิวแมติกส์ไฟฟ้า จำนวน 1 ระบบ (ซ.10/2560)
2560
18/10/2559 11:36:18
87
 
144
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล จำนวน 12 เครื่อง (ซ.9/2560)
2560
18/10/2559 11:34:04
81
 
145
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดและบันทึกค่าไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าชนิด 3 เฟส 4 สาย จำนวน 3 เครื่อง (ซ.8/2560)
2560
18/10/2559 11:32:29
79
 
146
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ซ.7/2560)
2560
18/10/2559 11:30:41
97
 
147
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตัดกระดาษสำหรับทำบรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 เครื่อง (ซ.6/2560)
2560
13/10/2559 14:18:09
108
 
148
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 20 เครื่อง (ซ.5/2560)
2560
13/10/2559 14:17:33
116
 
149
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 18 เครื่อง (ซ.4/2560)
2560
13/10/2559 14:16:52
135
 
150
เอกสารสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 30 เครื่อง (ซ.3/2560)
2560
11/10/2559 17:58:50
133
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42