จำนวนข่าวทั้งหมด 1273 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
121
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีตหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ งาน (จ.13/2560)
2560
18/11/2559 12:18:18
69
 
122
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ งาน (จ.12/2560)
2560
18/11/2559 12:12:51
65
 
123
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับประมวลผล แบบที่ 1) จำนวน 25 เครื่อง (ซ.26/2560)
2560
18/11/2559 11:36:08
69
 
124
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงโถงเอนกประสงค์สำหรับจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 งาน (จ.4/2560)
2560
18/11/2559 07:18:09
65
 
125
ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดเครื่องเสียงสำหรับหอประชุมศรีวชิรโชติ จำนวน 1 ชุด (ซ.28/2560)
2560
18/11/2559 03:35:28
65
 
126
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตัดกระดาษสำหรับทำบรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 3) (ซ.29/2560)
2560
18/11/2559 03:33:42
58
 
127
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานเทพื้นด้านหน้าอาคารศูนย์กีฬาในร่ม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (จ.11/2560)
2560
16/11/2559 12:31:27
60
 
128
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารสำนักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (จ.10/2560)
2560
16/11/2559 12:30:06
65
 
129
ประกาศผลสอบราคาซื้อเครื่องวัดการเรืองแสงของสาร (Spectrofluouophotometer) ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง (ซ.19/2560)
2560
16/11/2559 12:28:44
59
 
130
ประกาศผลสอบราคาเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 30 เครื่อง (ซ.3/2560)
2560
17/11/2559 01:51:41
72
 
131
ประกาศผลสอบราคาซื้อเครื่องตัดกระดาษสำหรับทำบรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 เครื่อง(ครั้งที่ 2) (ซ.23/2560)
2560
16/11/2559 02:22:15
60
 
132
ประกาศผลสอบราคาเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze Dryer) ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง (ซ.18/2560)
2560
16/11/2559 02:13:09
58
 
133
ประกาศผลสอบราคาซื้อบอมบ์แคลอรีมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (ซ.12/2560)
2559
15/11/2559 04:14:16
55
 
134
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องย่อยสารด้วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwave digestion) จำนวน 1 จำนวน (ซ.21/2560)
2560
15/11/2559 03:39:37
56
 
135
ประกาศผลการสอบราคาซื้อตู้เก็บสารเคมีแบบมีท่อ จำนวน ๔ จำนวน (ซ.20/2560)
2560
15/11/2559 03:38:03
52
 
136
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงลานอเนกประสงค์ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ งาน (จ.3/2560)
2560
12/11/2559 07:21:08
67
 
137
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานติดตั้งหลังคาสนามแฮนด์บอล ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ งาน (จ.9/2560)
2560
12/11/2559 07:19:23
62
 
138
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานติดตั้งหลังคาสนามบาสเก็ตบอล ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ งาน (จ.8/2560)
2560
12/11/2559 07:14:13
61
 
139
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานเทพื้นคอนกรีตหอพักทะเลแก้วนิเวศน์ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ งาน (จ.7/2560)
2560
12/11/2559 07:07:52
70
 
140
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ งาน (จ.6/2560)
2560
12/11/2559 06:54:50
63
 
141
ประกาศผลเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารศรีพิบูล ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (จ.2/2560)
2560
11/11/2559 10:10:32
56
 
142
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมจราจร จำนวน 1 ชุด (ซ.14/2560)
2560
11/11/2559 10:06:50
59
 
143
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจ จำนวน 1 ชุด (ซ.16/2560)
2560
11/11/2559 09:40:24
59
 
144
ประกาศผลเปิดซองสอบราคาชุดปฏิบัติการทดสอบทางด้านปฐพีกลศาสตร์ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด (ซ.15/2560)
2560
11/11/2559 08:16:54
63
 
145
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้ออุปกรณ์นิวแมติกส์ไฟฟ้า ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ระบบ (ซ.5/2560)
2560
07/11/2559 12:21:09
75
 
146
ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องเสียงสำหรับหอประชุมศรีวชิรโชติ จำนวน 1 ชุด (ซ.28/2560)
2560
07/11/2559 11:34:45
87
 
147
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุม จำนวน 4 รายการ (ซ.27/2560)
2560
07/11/2559 11:33:31
78
 
148
ประกาศผลเปิดซองสอบราคาเครื่องวัดและบันทึกค่ากำลังไฟฟ้า ชนิด 3 เฟส 4 สาย ตำบลพลายชุม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 3 เครื่อง (ซ.8/2560)
2560
07/11/2559 11:41:40
63
 
149
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1) จำนวน 25 เครื่อง(ซ.26/2560)
2560
06/11/2559 09:09:01
91
 
150
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.25/2560)
2560
07/11/2559 05:40:25
86
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43