จำนวนข่าวทั้งหมด 1293 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
121
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมางานเทพื้นด้านหน้าอาคารศูนย์กีฬาในร่ม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (จ.11/2560)
2560
01/12/2559 09:49:42
279
 
122
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีตหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (จ.13/2560)
2560
01/12/2559 08:14:19
282
 
123
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.17/2560)
2560
28/11/2559 11:29:48
271
 
124
ประกาศผลสอบราคาซื้อเครื่องดนตรีประเภทลิ่มนิ้วกด (เปียโนไฟฟ้า) ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 40 ชุด (ซ.13/2560)
2560
25/11/2559 14:40:30
263
 
125
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานขุดลอกคลองระบายน้ำรอบในคันกั้นน้ำ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (จ.18/2560)
2560
25/11/2559 14:24:22
262
 
126
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงระบบน้ำประปากึ่งดิบ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (จ.17/2560)
2560
25/11/2559 13:43:57
263
 
127
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างโรงจอดรถศูนย์กีฬาในร่ม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (จ.16/2560)
2560
25/11/2559 13:42:36
270
 
128
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้าโรงจอดรถอาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (จ.15/2560)
2560
25/11/2559 12:16:43
283
 
129
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างหลังคาโดมอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (จ.14/2560)
2560
25/11/2559 11:57:51
267
 
130
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.4/2560)
2560
25/11/2559 08:39:17
264
 
131
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1) จำนวน 45 เครื่อง(ครั้งที่ 2)(ซ.32/2560)
2560
25/11/2559 03:47:55
284
 
132
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 30 เครื่อง(ครั้งที่ 2)(ซ.31/2560)
2560
25/11/2559 03:46:39
264
 
133
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล จำนวน 12 เครื่อง(ครั้งที่ 2)(ซ.30/2560)
2560
25/11/2559 03:45:23
277
 
134
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งหลังคาสนามบาสเก็ตบอล จำนวน 1 งาน (จ.8/2560)
2560
24/11/2559 10:33:19
266
 
135
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานติดตั้งหลังคาสนามแฮนด์บอล จำนวน 1 งาน (จ.9/2560)
2560
22/11/2559 12:01:10
259
 
136
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานเทพื้นคอนกรีตหอพักทะเลแก้วนิเวศน์ จำนวน 1 งาน (จ.7/2560)
2560
22/11/2559 11:59:53
263
 
137
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 งาน (จ.6/2560)
2560
22/11/2559 11:58:14
270
 
138
ประกาศผลสอบราคาซื้ออุปกรณ์โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑๒ เครื่อง (ซ.9/2560)
2560
21/11/2559 07:03:34
255
 
139
เครื่องคอมพิวเตอร์(สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑) ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 45 เครื่อง (ซ.24/2560)
2560
21/11/2559 02:16:47
300
 
140
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 4 รายการ (ซ.27/2560)
2560
19/11/2559 06:06:01
300
 
141
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีตหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ งาน (จ.13/2560)
2560
18/11/2559 12:18:18
262
 
142
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ งาน (จ.12/2560)
2560
18/11/2559 12:12:51
277
 
143
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับประมวลผล แบบที่ 1) จำนวน 25 เครื่อง (ซ.26/2560)
2560
18/11/2559 11:36:08
280
 
144
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงโถงเอนกประสงค์สำหรับจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 งาน (จ.4/2560)
2560
18/11/2559 07:18:09
255
 
145
ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดเครื่องเสียงสำหรับหอประชุมศรีวชิรโชติ จำนวน 1 ชุด (ซ.28/2560)
2560
18/11/2559 03:35:28
273
 
146
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตัดกระดาษสำหรับทำบรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 3) (ซ.29/2560)
2560
18/11/2559 03:33:42
260
 
147
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานเทพื้นด้านหน้าอาคารศูนย์กีฬาในร่ม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (จ.11/2560)
2560
16/11/2559 12:31:27
269
 
148
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารสำนักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (จ.10/2560)
2560
16/11/2559 12:30:06
265
 
149
ประกาศผลสอบราคาซื้อเครื่องวัดการเรืองแสงของสาร (Spectrofluouophotometer) ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง (ซ.19/2560)
2560
16/11/2559 12:28:44
256
 
150
ประกาศผลสอบราคาเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 30 เครื่อง (ซ.3/2560)
2560
17/11/2559 01:51:41
277
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44