จำนวนข่าวทั้งหมด 1273 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
151
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1) จำนวน 45 เครื่อง (ซ.24/2560)
2560
03/11/2559 09:34:52
94
 
152
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตัดกระดาษสำหรับทำบรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 เครื่อง(ครั้งที่ ๒) (ซ.23/2560)
2560
03/11/2559 09:32:37
67
 
153
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ซ.2/2560)
2560
03/11/2559 06:09:49
89
 
154
ประกาศผลสอบราคาซื้อชุดทดลองปรากฏการณ์ฮอลล์ชนิดเอ็นและพีเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด (ซ.11/2560)
2560
03/11/2559 02:54:19
74
 
155
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 20 เครื่อง (ซ.5/2560)
2560
03/11/2559 02:53:16
87
 
156
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยเปลวไฟ จำนวน 1 เครื่อง(ซ.22/2560)
2560
01/11/2559 11:06:33
76
 
157
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องย่อยสารด้วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwave digestion) จำนวน 1 เครื่อง(ซ.21/2560)
2560
01/11/2559 11:05:33
71
 
158
ประกาศสอบราคาซื้อตู้เก็บสารเคมีแบบมีท่อ จำนวน 4 เครื่อง (ซ.20/2560)
2560
01/11/2559 11:04:08
67
 
159
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดการเรืองแสงของสาร (Spectrofluorophotometer) จำนวน 1 เครื่อง(ซ.19/2560)
2560
01/11/2559 11:02:15
70
 
160
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze Dryer) จำนวน 1 เครื่อง (ซ.18/2560)
2560
01/11/2559 11:01:05
69
 
161
ประกาศผลสอบราคาซื้อเครื่องตัดกระดาษสำหรับทำบรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 เครื่อง (ซ.6/2560)
2560
30/10/2559 03:05:17
89
 
162
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ(ซ.17/2560)
2560
29/10/2559 06:52:58
97
 
163
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
2560
27/10/2559 13:54:45
111
 
164
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจ จำนวน 1 ชุด(ซ.16/2560)
2560
27/10/2559 13:53:37
66
 
165
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทดสอบทางด้านปฐพีกลศาสตร์ จำนวน 1 ชุด(ซ.15/2560)
2560
27/10/2559 13:52:16
75
 
166
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมจราจร จำนวน 1 ชุด(ซ.14/2560)
2560
27/10/2559 13:48:20
66
 
167
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างโรงจอดรถเอนกประสงค์อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (จ.5/2560)
2560
27/10/2559 13:34:47
71
 
168
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงโถงเอนกประสงค์สำหรับจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (จ.4/2560)
2560
27/10/2559 13:19:00
70
 
169
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงลานอเนกประสงค์ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (จ.3/2560)
2560
27/10/2559 13:17:52
69
 
170
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารศรีพิบูล ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (จ.2/2560)
2560
27/10/2559 13:16:42
64
 
171
รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์อุปกรณ์นิวแมติกส์ไฟฟ้า จำนวน 1 ระบบ (ซ.10/2560)
2560
25/10/2559 07:55:58
77
 
172
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ จำนวน ๑ รายการ (ซ.13/2560)
2560
21/10/2559 11:29:13
114
 
173
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องบอมบ์แคลอรีมิเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (ซ.12/2560)
2560
21/10/2559 11:27:57
102
 
174
ประกาศสอบราคาซื้อชุดทดลองปรากฏการณ์ฮอลล์ชนิดเอ็นและพีเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด (ซ.11/2560)
2560
21/10/2559 11:24:08
92
 
175
รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์อุปกรณ์นิวแมติกส์ไฟฟ้า จำนวน 1 ระบบ (ซ.10/2560)
2560
18/10/2559 11:37:49
102
 
176
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์นิวแมติกส์ไฟฟ้า จำนวน 1 ระบบ (ซ.10/2560)
2560
18/10/2559 11:36:18
89
 
177
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล จำนวน 12 เครื่อง (ซ.9/2560)
2560
18/10/2559 11:34:04
84
 
178
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดและบันทึกค่าไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าชนิด 3 เฟส 4 สาย จำนวน 3 เครื่อง (ซ.8/2560)
2560
18/10/2559 11:32:29
81
 
179
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ซ.7/2560)
2560
18/10/2559 11:30:41
101
 
180
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตัดกระดาษสำหรับทำบรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 เครื่อง (ซ.6/2560)
2560
13/10/2559 14:18:09
112
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43