จำนวนข่าวทั้งหมด 1240 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
151
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.2/2560)
2560
05/10/2559 14:17:53
209
 
152
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ(ซ.1/2560)
2560
03/10/2559 15:45:58
212
 
153
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 1 งาน (จ.1/2560)
2560
14/09/2559 18:12:01
193
 
154
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 1 งาน
2560
14/09/2559 17:58:46
149
 
155
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 500 ตัว (ครั้งที่ 2) (ซ.36/2559)
2559
02/09/2559 10:14:54
203
 
156
ประกาศผลขายทอดตลาดเศษซากครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
2558
17/08/2559 11:00:50
241
 
157
ประกาศขายทอดตลาดเศษซากครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
2558
02/08/2559 18:09:21
286
 
158
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 500 ตัว (ครั้งที่ 2)(ซ.36/2559)
2559
27/07/2559 17:21:03
320
 
159
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.35/2559)
2559
27/07/2559 11:19:19
223
 
160
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (ซ.34/2559)
2559
22/07/2559 16:02:25
235
 
161
ประกาศผลสอบราคาซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุม 14 ที่นั่ง จำนวน 2 ชุด (ซ.33/2559)
2559
27/06/2559 15:47:48
265
 
162
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.35/2559)
2559
22/06/2559 09:45:09
293
 
163
รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (ซ.34/2559)
2559
19/06/2559 09:31:46
269
 
164
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (ซ.34/2559)
2559
19/06/2559 09:30:07
243
 
165
ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุม 14 ที่นั่ง จำนวน 2 ชุด (ซ.33/2559)
2559
14/06/2559 13:47:48
304
 
166
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.31/2559)
2559
08/06/2559 15:01:11
249
 
167
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 500 ตัว (ซ.32/2559)
2559
19/05/2559 14:55:29
353
 
168
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.31/2559)
2559
19/05/2559 14:54:47
280
 
169
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารหุ่นยนต์และระบบควบคุมอัตโนมัติ จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่3)
2559
20/04/2559 11:28:02
258
 
170
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.30/2559)
2559
20/04/2559 09:51:58
304
 
171
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.27/2559)
2559
23/03/2559 13:57:12
338
 
172
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2)(ซ.29/2559)
2559
21/03/2559 17:50:09
297
 
173
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.30/2559)
2559
21/03/2559 15:07:59
324
 
174
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.29/2559)
2559
02/03/2559 11:01:40
373
 
175
ประกาศผลการสอบราคาซื้อระบบภาพ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ (ซ.28/2559)
2559
26/02/2559 10:22:16
330
 
176
ประกาศสอบราคาซื้อระบบภาพพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ (ซ.28/2559)
2559
26/02/2559 10:21:27
310
 
177
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 1 รายการ (ซ.27/2559)
2559
11/02/2559 13:39:52
375
 
178
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.26/2559)
2559
19/01/2559 14:56:42
388
 
179
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.25/2559)
2559
19/01/2559 14:55:36
372
 
180
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาวางท่อน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาผิวดิน จำนวน 1 งาน (จ.26/2559)
2559
14/01/2559 15:50:39
320
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42