จำนวนข่าวทั้งหมด 1291 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
151
ประกาศผลสอบราคาซื้อบอมบ์แคลอรีมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (ซ.12/2560)
2559
15/11/2559 04:14:16
63
 
152
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องย่อยสารด้วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwave digestion) จำนวน 1 จำนวน (ซ.21/2560)
2560
15/11/2559 03:39:37
71
 
153
ประกาศผลการสอบราคาซื้อตู้เก็บสารเคมีแบบมีท่อ จำนวน ๔ จำนวน (ซ.20/2560)
2560
15/11/2559 03:38:03
60
 
154
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงลานอเนกประสงค์ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ งาน (จ.3/2560)
2560
12/11/2559 07:21:08
72
 
155
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานติดตั้งหลังคาสนามแฮนด์บอล ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ งาน (จ.9/2560)
2560
12/11/2559 07:19:23
67
 
156
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานติดตั้งหลังคาสนามบาสเก็ตบอล ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ งาน (จ.8/2560)
2560
12/11/2559 07:14:13
71
 
157
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานเทพื้นคอนกรีตหอพักทะเลแก้วนิเวศน์ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ งาน (จ.7/2560)
2560
12/11/2559 07:07:52
75
 
158
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ งาน (จ.6/2560)
2560
12/11/2559 06:54:50
69
 
159
ประกาศผลเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารศรีพิบูล ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (จ.2/2560)
2560
11/11/2559 10:10:32
62
 
160
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมจราจร จำนวน 1 ชุด (ซ.14/2560)
2560
11/11/2559 10:06:50
70
 
161
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจ จำนวน 1 ชุด (ซ.16/2560)
2560
11/11/2559 09:40:24
66
 
162
ประกาศผลเปิดซองสอบราคาชุดปฏิบัติการทดสอบทางด้านปฐพีกลศาสตร์ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด (ซ.15/2560)
2560
11/11/2559 08:16:54
68
 
163
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้ออุปกรณ์นิวแมติกส์ไฟฟ้า ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ระบบ (ซ.5/2560)
2560
07/11/2559 12:21:09
87
 
164
ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องเสียงสำหรับหอประชุมศรีวชิรโชติ จำนวน 1 ชุด (ซ.28/2560)
2560
07/11/2559 11:34:45
93
 
165
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุม จำนวน 4 รายการ (ซ.27/2560)
2560
07/11/2559 11:33:31
84
 
166
ประกาศผลเปิดซองสอบราคาเครื่องวัดและบันทึกค่ากำลังไฟฟ้า ชนิด 3 เฟส 4 สาย ตำบลพลายชุม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 3 เครื่อง (ซ.8/2560)
2560
07/11/2559 11:41:40
71
 
167
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1) จำนวน 25 เครื่อง(ซ.26/2560)
2560
06/11/2559 09:09:01
103
 
168
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.25/2560)
2560
07/11/2559 05:40:25
94
 
169
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1) จำนวน 45 เครื่อง (ซ.24/2560)
2560
03/11/2559 09:34:52
102
 
170
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตัดกระดาษสำหรับทำบรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 เครื่อง(ครั้งที่ ๒) (ซ.23/2560)
2560
03/11/2559 09:32:37
73
 
171
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ซ.2/2560)
2560
03/11/2559 06:09:49
97
 
172
ประกาศผลสอบราคาซื้อชุดทดลองปรากฏการณ์ฮอลล์ชนิดเอ็นและพีเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด (ซ.11/2560)
2560
03/11/2559 02:54:19
80
 
173
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 20 เครื่อง (ซ.5/2560)
2560
03/11/2559 02:53:16
97
 
174
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยเปลวไฟ จำนวน 1 เครื่อง(ซ.22/2560)
2560
01/11/2559 11:06:33
82
 
175
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องย่อยสารด้วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwave digestion) จำนวน 1 เครื่อง(ซ.21/2560)
2560
01/11/2559 11:05:33
79
 
176
ประกาศสอบราคาซื้อตู้เก็บสารเคมีแบบมีท่อ จำนวน 4 เครื่อง (ซ.20/2560)
2560
01/11/2559 11:04:08
75
 
177
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดการเรืองแสงของสาร (Spectrofluorophotometer) จำนวน 1 เครื่อง(ซ.19/2560)
2560
01/11/2559 11:02:15
75
 
178
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze Dryer) จำนวน 1 เครื่อง (ซ.18/2560)
2560
01/11/2559 11:01:05
76
 
179
ประกาศผลสอบราคาซื้อเครื่องตัดกระดาษสำหรับทำบรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 เครื่อง (ซ.6/2560)
2560
30/10/2559 03:05:17
99
 
180
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ(ซ.17/2560)
2560
29/10/2559 06:52:58
104
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44