จำนวนข่าวทั้งหมด 1293 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
151
ประกาศผลสอบราคาซื้อเครื่องตัดกระดาษสำหรับทำบรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 เครื่อง(ครั้งที่ 2) (ซ.23/2560)
2560
16/11/2559 02:22:15
272
 
152
ประกาศผลสอบราคาเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze Dryer) ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง (ซ.18/2560)
2560
16/11/2559 02:13:09
271
 
153
ประกาศผลสอบราคาซื้อบอมบ์แคลอรีมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (ซ.12/2560)
2559
15/11/2559 04:14:16
253
 
154
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องย่อยสารด้วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwave digestion) จำนวน 1 จำนวน (ซ.21/2560)
2560
15/11/2559 03:39:37
301
 
155
ประกาศผลการสอบราคาซื้อตู้เก็บสารเคมีแบบมีท่อ จำนวน ๔ จำนวน (ซ.20/2560)
2560
15/11/2559 03:38:03
247
 
156
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงลานอเนกประสงค์ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ งาน (จ.3/2560)
2560
12/11/2559 07:21:08
247
 
157
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานติดตั้งหลังคาสนามแฮนด์บอล ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ งาน (จ.9/2560)
2560
12/11/2559 07:19:23
268
 
158
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานติดตั้งหลังคาสนามบาสเก็ตบอล ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ งาน (จ.8/2560)
2560
12/11/2559 07:14:13
260
 
159
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานเทพื้นคอนกรีตหอพักทะเลแก้วนิเวศน์ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ งาน (จ.7/2560)
2560
12/11/2559 07:07:52
266
 
160
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ งาน (จ.6/2560)
2560
12/11/2559 06:54:50
265
 
161
ประกาศผลเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารศรีพิบูล ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (จ.2/2560)
2560
11/11/2559 10:10:32
271
 
162
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมจราจร จำนวน 1 ชุด (ซ.14/2560)
2560
11/11/2559 10:06:50
285
 
163
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจ จำนวน 1 ชุด (ซ.16/2560)
2560
11/11/2559 09:40:24
260
 
164
ประกาศผลเปิดซองสอบราคาชุดปฏิบัติการทดสอบทางด้านปฐพีกลศาสตร์ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด (ซ.15/2560)
2560
11/11/2559 08:16:54
263
 
165
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้ออุปกรณ์นิวแมติกส์ไฟฟ้า ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ระบบ (ซ.5/2560)
2560
07/11/2559 12:21:09
275
 
166
ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องเสียงสำหรับหอประชุมศรีวชิรโชติ จำนวน 1 ชุด (ซ.28/2560)
2560
07/11/2559 11:34:45
279
 
167
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุม จำนวน 4 รายการ (ซ.27/2560)
2560
07/11/2559 11:33:31
272
 
168
ประกาศผลเปิดซองสอบราคาเครื่องวัดและบันทึกค่ากำลังไฟฟ้า ชนิด 3 เฟส 4 สาย ตำบลพลายชุม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 3 เครื่อง (ซ.8/2560)
2560
07/11/2559 11:41:40
266
 
169
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1) จำนวน 25 เครื่อง(ซ.26/2560)
2560
06/11/2559 09:09:01
301
 
170
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.25/2560)
2560
07/11/2559 05:40:25
285
 
171
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1) จำนวน 45 เครื่อง (ซ.24/2560)
2560
03/11/2559 09:34:52
289
 
172
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตัดกระดาษสำหรับทำบรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 เครื่อง(ครั้งที่ ๒) (ซ.23/2560)
2560
03/11/2559 09:32:37
269
 
173
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ซ.2/2560)
2560
03/11/2559 06:09:49
289
 
174
ประกาศผลสอบราคาซื้อชุดทดลองปรากฏการณ์ฮอลล์ชนิดเอ็นและพีเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด (ซ.11/2560)
2560
03/11/2559 02:54:19
268
 
175
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 20 เครื่อง (ซ.5/2560)
2560
03/11/2559 02:53:16
296
 
176
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยเปลวไฟ จำนวน 1 เครื่อง(ซ.22/2560)
2560
01/11/2559 11:06:33
267
 
177
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องย่อยสารด้วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwave digestion) จำนวน 1 เครื่อง(ซ.21/2560)
2560
01/11/2559 11:05:33
274
 
178
ประกาศสอบราคาซื้อตู้เก็บสารเคมีแบบมีท่อ จำนวน 4 เครื่อง (ซ.20/2560)
2560
01/11/2559 11:04:08
266
 
179
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดการเรืองแสงของสาร (Spectrofluorophotometer) จำนวน 1 เครื่อง(ซ.19/2560)
2560
01/11/2559 11:02:15
309
 
180
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze Dryer) จำนวน 1 เครื่อง (ซ.18/2560)
2560
01/11/2559 11:01:05
258
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44