จำนวนข่าวทั้งหมด 1273 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
181
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 20 เครื่อง (ซ.5/2560)
2560
13/10/2559 14:17:33
119
 
182
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 18 เครื่อง (ซ.4/2560)
2560
13/10/2559 14:16:52
138
 
183
เอกสารสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 30 เครื่อง (ซ.3/2560)
2560
11/10/2559 17:58:50
137
 
184
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.2/2560)
2560
05/10/2559 14:17:53
213
 
185
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ(ซ.1/2560)
2560
03/10/2559 15:45:58
216
 
186
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 1 งาน (จ.1/2560)
2560
14/09/2559 18:12:01
198
 
187
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 1 งาน
2560
14/09/2559 17:58:46
155
 
188
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 500 ตัว (ครั้งที่ 2) (ซ.36/2559)
2559
02/09/2559 10:14:54
209
 
189
ประกาศผลขายทอดตลาดเศษซากครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
2558
17/08/2559 11:00:50
243
 
190
ประกาศขายทอดตลาดเศษซากครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
2558
02/08/2559 18:09:21
290
 
191
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 500 ตัว (ครั้งที่ 2)(ซ.36/2559)
2559
27/07/2559 17:21:03
325
 
192
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.35/2559)
2559
27/07/2559 11:19:19
227
 
193
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (ซ.34/2559)
2559
22/07/2559 16:02:25
239
 
194
ประกาศผลสอบราคาซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุม 14 ที่นั่ง จำนวน 2 ชุด (ซ.33/2559)
2559
27/06/2559 15:47:48
269
 
195
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.35/2559)
2559
22/06/2559 09:45:09
295
 
196
รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (ซ.34/2559)
2559
19/06/2559 09:31:46
271
 
197
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (ซ.34/2559)
2559
19/06/2559 09:30:07
247
 
198
ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุม 14 ที่นั่ง จำนวน 2 ชุด (ซ.33/2559)
2559
14/06/2559 13:47:48
307
 
199
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.31/2559)
2559
08/06/2559 15:01:11
252
 
200
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 500 ตัว (ซ.32/2559)
2559
19/05/2559 14:55:29
357
 
201
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.31/2559)
2559
19/05/2559 14:54:47
283
 
202
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารหุ่นยนต์และระบบควบคุมอัตโนมัติ จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่3)
2559
20/04/2559 11:28:02
259
 
203
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.30/2559)
2559
20/04/2559 09:51:58
308
 
204
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.27/2559)
2559
23/03/2559 13:57:12
339
 
205
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2)(ซ.29/2559)
2559
21/03/2559 17:50:09
298
 
206
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.30/2559)
2559
21/03/2559 15:07:59
325
 
207
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.29/2559)
2559
02/03/2559 11:01:40
374
 
208
ประกาศผลการสอบราคาซื้อระบบภาพ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ (ซ.28/2559)
2559
26/02/2559 10:22:16
332
 
209
ประกาศสอบราคาซื้อระบบภาพพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ (ซ.28/2559)
2559
26/02/2559 10:21:27
311
 
210
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 1 รายการ (ซ.27/2559)
2559
11/02/2559 13:39:52
378
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] 7 [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43