จำนวนข่าวทั้งหมด 1240 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
181
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) (จ.25/2559)
2559
14/01/2559 15:49:02
297
 
182
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องทดลองวัสดุวิศวกรรมและเทคโนโลยี ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (จ.29/2559
2559
13/01/2559 13:29:21
257
 
183
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.23/2559)
2559
13/01/2559 09:14:37
266
 
184
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน (จ.27/2559)
2559
13/01/2559 09:13:44
233
 
185
ประกาศผลการสอบราคาซื้อม่านบังแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 135 ชุด (ครั้งที่ 2) (ซ.22/2559)
2559
30/12/2558 16:13:06
222
 
186
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองระบายน้ำ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (จ.15/2559)
2559
28/12/2558 15:58:42
205
 
187
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน (จ.21/2559)
2559
28/12/2558 15:57:35
222
 
188
ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมถมดินปรับระดับพื้นที่ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จำนวน1 งาน
2559
28/12/2558 15:55:59
201
 
189
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเรือนเพาะชำปฏิบัติการเพื่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 งาน (จ.23/2559)
2559
28/12/2558 15:54:49
170
 
190
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเรือนเพาะชำปฏิบัติการเพื่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 งาน (จ.23/2559)
2559
28/12/2558 15:54:31
156
 
191
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (จ.22/2559)
2559
28/12/2558 15:53:30
144
 
192
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน (จ.20/2559)
2559
28/12/2558 15:52:01
140
 
193
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารสาธารณสุข จำนวน 1 งาน (จ.19/2559)
2559
28/12/2558 15:50:51
140
 
194
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมพื้นกระเบื้องห้องสัมมนาและโถงกิจกรรมอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน (จ.16/2559)
2559
28/12/2558 15:49:44
152
 
195
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาถมดินปรับระดับพื้นที่หอพักบุคลากร จำนวน 1 งาน (จ.14/2559)
2559
28/12/2558 15:48:12
140
 
196
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารทีปวิชญ์ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (จ.13/2559)
2559
28/12/2558 15:46:03
137
 
197
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ งาน (18/2559)
2559
28/12/2558 15:43:24
135
 
198
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 งาน (จ.17/2559)
2559
28/12/2558 15:43:10
139
 
199
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องทดลองวัสดุวิศวกรรมและเทคโนโลยี จำนวน 1 งาน (จ.29/2559)
2559
26/12/2558 13:47:50
125
 
200
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารปฏิบัติการหุ่นยนต์ จำนวน 1 งาน (จ.28/2559)
2559
26/12/2558 13:46:05
113
 
201
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน (จ.27/2559)
2559
26/12/2558 13:44:43
128
 
202
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำปะปาผิวดิน จำนวน 1 งาน (จ.26/2559)
2559
26/12/2558 13:43:33
124
 
203
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) จ.25/2559
2559
26/12/2558 13:41:18
115
 
204
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.24/2559)
2559
23/12/2558 16:11:09
140
 
205
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.23/2559)
2559
22/12/2558 10:21:53
168
 
206
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาถมดินปรับระดับพื้นที่ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จำนวน1งาน(จ.24/2559)
2559
21/12/2558 12:11:08
139
 
207
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเรือนเพาะชำปฏิบัติการเพื่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 งาน (จ.23/2559)
2559
21/12/2558 12:09:31
132
 
208
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 1 งาน (จ.22/2559)
2559
21/12/2558 12:07:53
126
 
209
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน (จ.21/2559)
2559
21/12/2558 12:05:35
120
 
210
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน (จ.20/2559)
2559
21/12/2558 12:04:11
112
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] 7 [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42