จำนวนข่าวทั้งหมด 1291 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
181
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
2560
27/10/2559 13:54:45
118
 
182
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจ จำนวน 1 ชุด(ซ.16/2560)
2560
27/10/2559 13:53:37
70
 
183
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทดสอบทางด้านปฐพีกลศาสตร์ จำนวน 1 ชุด(ซ.15/2560)
2560
27/10/2559 13:52:16
77
 
184
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมจราจร จำนวน 1 ชุด(ซ.14/2560)
2560
27/10/2559 13:48:20
69
 
185
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างโรงจอดรถเอนกประสงค์อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (จ.5/2560)
2560
27/10/2559 13:34:47
74
 
186
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงโถงเอนกประสงค์สำหรับจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (จ.4/2560)
2560
27/10/2559 13:19:00
74
 
187
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงลานอเนกประสงค์ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (จ.3/2560)
2560
27/10/2559 13:17:52
77
 
188
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารศรีพิบูล ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (จ.2/2560)
2560
27/10/2559 13:16:42
67
 
189
รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์อุปกรณ์นิวแมติกส์ไฟฟ้า จำนวน 1 ระบบ (ซ.10/2560)
2560
25/10/2559 07:55:58
82
 
190
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ จำนวน ๑ รายการ (ซ.13/2560)
2560
21/10/2559 11:29:13
120
 
191
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องบอมบ์แคลอรีมิเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (ซ.12/2560)
2560
21/10/2559 11:27:57
109
 
192
ประกาศสอบราคาซื้อชุดทดลองปรากฏการณ์ฮอลล์ชนิดเอ็นและพีเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด (ซ.11/2560)
2560
21/10/2559 11:24:08
99
 
193
รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์อุปกรณ์นิวแมติกส์ไฟฟ้า จำนวน 1 ระบบ (ซ.10/2560)
2560
18/10/2559 11:37:49
107
 
194
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์นิวแมติกส์ไฟฟ้า จำนวน 1 ระบบ (ซ.10/2560)
2560
18/10/2559 11:36:18
96
 
195
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล จำนวน 12 เครื่อง (ซ.9/2560)
2560
18/10/2559 11:34:04
89
 
196
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดและบันทึกค่าไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าชนิด 3 เฟส 4 สาย จำนวน 3 เครื่อง (ซ.8/2560)
2560
18/10/2559 11:32:29
87
 
197
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ซ.7/2560)
2560
18/10/2559 11:30:41
106
 
198
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตัดกระดาษสำหรับทำบรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 เครื่อง (ซ.6/2560)
2560
13/10/2559 14:18:09
117
 
199
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 20 เครื่อง (ซ.5/2560)
2560
13/10/2559 14:17:33
124
 
200
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 18 เครื่อง (ซ.4/2560)
2560
13/10/2559 14:16:52
146
 
201
เอกสารสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 30 เครื่อง (ซ.3/2560)
2560
11/10/2559 17:58:50
143
 
202
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.2/2560)
2560
05/10/2559 14:17:53
219
 
203
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ(ซ.1/2560)
2560
03/10/2559 15:45:58
222
 
204
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 1 งาน (จ.1/2560)
2560
14/09/2559 18:12:01
202
 
205
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 1 งาน
2560
14/09/2559 17:58:46
160
 
206
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 500 ตัว (ครั้งที่ 2) (ซ.36/2559)
2559
02/09/2559 10:14:54
216
 
207
ประกาศผลขายทอดตลาดเศษซากครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
2558
17/08/2559 11:00:50
246
 
208
ประกาศขายทอดตลาดเศษซากครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
2558
02/08/2559 18:09:21
294
 
209
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 500 ตัว (ครั้งที่ 2)(ซ.36/2559)
2559
27/07/2559 17:21:03
329
 
210
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.35/2559)
2559
27/07/2559 11:19:19
234
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] 7 [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44