จำนวนข่าวทั้งหมด 1293 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
211
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 500 ตัว (ครั้งที่ 2)(ซ.36/2559)
2559
27/07/2559 17:21:03
530
 
212
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.35/2559)
2559
27/07/2559 11:19:19
409
 
213
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (ซ.34/2559)
2559
22/07/2559 16:02:25
414
 
214
ประกาศผลสอบราคาซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุม 14 ที่นั่ง จำนวน 2 ชุด (ซ.33/2559)
2559
27/06/2559 15:47:48
483
 
215
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.35/2559)
2559
22/06/2559 09:45:09
475
 
216
รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (ซ.34/2559)
2559
19/06/2559 09:31:46
449
 
217
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (ซ.34/2559)
2559
19/06/2559 09:30:07
528
 
218
ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุม 14 ที่นั่ง จำนวน 2 ชุด (ซ.33/2559)
2559
14/06/2559 13:47:48
495
 
219
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.31/2559)
2559
08/06/2559 15:01:11
446
 
220
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 500 ตัว (ซ.32/2559)
2559
19/05/2559 14:55:29
554
 
221
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.31/2559)
2559
19/05/2559 14:54:47
477
 
222
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารหุ่นยนต์และระบบควบคุมอัตโนมัติ จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่3)
2559
20/04/2559 11:28:02
454
 
223
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.30/2559)
2559
20/04/2559 09:51:58
511
 
224
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.27/2559)
2559
23/03/2559 13:57:12
524
 
225
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2)(ซ.29/2559)
2559
21/03/2559 17:50:09
495
 
226
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.30/2559)
2559
21/03/2559 15:07:59
534
 
227
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.29/2559)
2559
02/03/2559 11:01:40
572
 
228
ประกาศผลการสอบราคาซื้อระบบภาพ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ (ซ.28/2559)
2559
26/02/2559 10:22:16
535
 
229
ประกาศสอบราคาซื้อระบบภาพพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ (ซ.28/2559)
2559
26/02/2559 10:21:27
487
 
230
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 1 รายการ (ซ.27/2559)
2559
11/02/2559 13:39:52
559
 
231
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.26/2559)
2559
19/01/2559 14:56:42
604
 
232
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.25/2559)
2559
19/01/2559 14:55:36
578
 
233
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาวางท่อน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาผิวดิน จำนวน 1 งาน (จ.26/2559)
2559
14/01/2559 15:50:39
508
 
234
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) (จ.25/2559)
2559
14/01/2559 15:49:02
497
 
235
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องทดลองวัสดุวิศวกรรมและเทคโนโลยี ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (จ.29/2559
2559
13/01/2559 13:29:21
473
 
236
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.23/2559)
2559
13/01/2559 09:14:37
504
 
237
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน (จ.27/2559)
2559
13/01/2559 09:13:44
416
 
238
ประกาศผลการสอบราคาซื้อม่านบังแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 135 ชุด (ครั้งที่ 2) (ซ.22/2559)
2559
30/12/2558 16:13:06
413
 
239
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองระบายน้ำ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (จ.15/2559)
2559
28/12/2558 15:58:42
409
 
240
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน (จ.21/2559)
2559
28/12/2558 15:57:35
429
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 8 [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44