จำนวนข่าวทั้งหมด 1272 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
211
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.25/2559)
2559
19/01/2559 14:55:36
374
 
212
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาวางท่อน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาผิวดิน จำนวน 1 งาน (จ.26/2559)
2559
14/01/2559 15:50:39
321
 
213
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) (จ.25/2559)
2559
14/01/2559 15:49:02
298
 
214
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องทดลองวัสดุวิศวกรรมและเทคโนโลยี ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (จ.29/2559
2559
13/01/2559 13:29:21
258
 
215
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.23/2559)
2559
13/01/2559 09:14:37
267
 
216
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน (จ.27/2559)
2559
13/01/2559 09:13:44
234
 
217
ประกาศผลการสอบราคาซื้อม่านบังแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 135 ชุด (ครั้งที่ 2) (ซ.22/2559)
2559
30/12/2558 16:13:06
223
 
218
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองระบายน้ำ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (จ.15/2559)
2559
28/12/2558 15:58:42
206
 
219
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน (จ.21/2559)
2559
28/12/2558 15:57:35
224
 
220
ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมถมดินปรับระดับพื้นที่ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จำนวน1 งาน
2559
28/12/2558 15:55:59
202
 
221
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเรือนเพาะชำปฏิบัติการเพื่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 งาน (จ.23/2559)
2559
28/12/2558 15:54:49
171
 
222
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเรือนเพาะชำปฏิบัติการเพื่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 งาน (จ.23/2559)
2559
28/12/2558 15:54:31
157
 
223
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (จ.22/2559)
2559
28/12/2558 15:53:30
145
 
224
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน (จ.20/2559)
2559
28/12/2558 15:52:01
142
 
225
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารสาธารณสุข จำนวน 1 งาน (จ.19/2559)
2559
28/12/2558 15:50:51
142
 
226
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมพื้นกระเบื้องห้องสัมมนาและโถงกิจกรรมอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน (จ.16/2559)
2559
28/12/2558 15:49:44
154
 
227
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาถมดินปรับระดับพื้นที่หอพักบุคลากร จำนวน 1 งาน (จ.14/2559)
2559
28/12/2558 15:48:12
141
 
228
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารทีปวิชญ์ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (จ.13/2559)
2559
28/12/2558 15:46:03
138
 
229
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ งาน (18/2559)
2559
28/12/2558 15:43:24
137
 
230
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 งาน (จ.17/2559)
2559
28/12/2558 15:43:10
141
 
231
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องทดลองวัสดุวิศวกรรมและเทคโนโลยี จำนวน 1 งาน (จ.29/2559)
2559
26/12/2558 13:47:50
127
 
232
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารปฏิบัติการหุ่นยนต์ จำนวน 1 งาน (จ.28/2559)
2559
26/12/2558 13:46:05
115
 
233
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน (จ.27/2559)
2559
26/12/2558 13:44:43
130
 
234
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำปะปาผิวดิน จำนวน 1 งาน (จ.26/2559)
2559
26/12/2558 13:43:33
126
 
235
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) จ.25/2559
2559
26/12/2558 13:41:18
118
 
236
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.24/2559)
2559
23/12/2558 16:11:09
142
 
237
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.23/2559)
2559
22/12/2558 10:21:53
170
 
238
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาถมดินปรับระดับพื้นที่ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จำนวน1งาน(จ.24/2559)
2559
21/12/2558 12:11:08
141
 
239
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเรือนเพาะชำปฏิบัติการเพื่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 งาน (จ.23/2559)
2559
21/12/2558 12:09:31
134
 
240
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 1 งาน (จ.22/2559)
2559
21/12/2558 12:07:53
128
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 8 [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43