จำนวนข่าวทั้งหมด 1239 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
211
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 งาน (จ.18/2559)
2559
21/12/2558 12:01:10
124
 
212
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (จ.17/2559)
2559
21/12/2558 11:48:43
117
 
213
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมพื้ันกระเบื้องห้องสัมมนาและโถงกิจกรรมอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน (จ.16/2559)
2559
21/12/2558 11:47:01
122
 
214
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองระบายน้ำ จำนวน 1 งาน (จ.15/2559)
2559
21/12/2558 11:43:52
107
 
215
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาถมดินปรับระดับพื้นที่หอพักบุคลากร จำนวน 1 งาน (จ.14/2559)
2559
21/12/2558 11:42:23
110
 
216
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารทีปวิชญ์ จำนวน 1 งาน (จ.13/2559)
2559
21/12/2558 11:40:49
109
 
217
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 1 งาน (จ.10/2559)
2559
19/12/2558 10:13:32
110
 
218
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 งาน (จ.11/2559)
2559
19/12/2558 10:12:17
111
 
219
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 งาน (จ.12/2559)
2559
19/12/2558 10:11:11
117
 
220
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเรือนเพาะชำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ งาน (จ.๗/๒๕๕๙)
2559
16/12/2558 11:03:46
126
 
221
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งหลังคาสนามกีฬากลางแจ้ง จำนวน 1 งาน (จ.6/2559)
2559
08/12/2558 14:46:10
132
 
222
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 งาน (จ.12/2559)
2559
04/12/2558 09:51:22
144
 
223
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 งาน (จ.11/2559)
2559
04/12/2558 09:49:17
142
 
224
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 1 งาน (จ.10/2559)
2559
04/12/2558 09:47:48
140
 
225
ประกาศสอบราคาซื้อม่านบังแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 135 ชุด (ครั้งที่ 2) (ซ.22/2559)
2559
08/12/2558 14:47:34
204
 
226
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเรือนเพาะชำคระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ งาน (จ.๗/๒๕๕๙)
2559
26/11/2558 12:14:33
170
 
227
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพิบูล (สมาคมศิษย์เก่าส่วนวังจันทน์) จำนวน ๑ งาน (จ.๘/๒๕๕๙)
2559
26/11/2558 12:08:10
136
 
228
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถหอพักนักศึกษา จำนวน ๑ งาน (จ.๙/๒๕๕๙)
2559
26/11/2558 11:56:14
166
 
229
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งหลังคาสนามกีฬากลางแจ้ง จำนวน 1 งาน (จ.6/2559)
2559
18/11/2558 16:30:36
179
 
230
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำ จำนวน 1 งาน (จ.5/2559)
2559
18/11/2558 16:29:14
160
 
231
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตรและอาหาร จำนวน 1 งาน (จ.4/2559)
2559
18/11/2558 16:26:55
153
 
232
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สารด้วยเทคนิคเคมีไฟฟ้า (PGSTAT) จำนวน 1 เครื่อง(ครั้งที่ 2) ซ.21/2559
2559
17/11/2558 13:35:23
142
 
233
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ (ซ.3/2559)
2559
10/11/2558 11:27:14
162
 
234
ประกาศรายชื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 งาน (จ.1/2559)
2559
04/11/2558 16:10:29
172
 
235
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรือนสุกรขุน (จ.3/2559)
2559
04/11/2558 16:09:03
147
 
236
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงท่อส่งลมเย็นและประตูเหล็ก จำนวน 1 งาน (จ.31/2558)
2558
03/11/2558 09:23:14
146
 
237
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ (ซ.6/2559)
2559
29/10/2558 17:33:07
175
 
238
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ซ.11/2559)
2559
29/10/2558 17:31:41
163
 
239
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 งาน (จ.2/2559)
2559
29/10/2558 17:29:20
148
 
240
ประกาศผลการสอบราคาซื้่อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.20/2559)
2559
26/10/2558 08:56:04
161
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 8 [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42