จำนวนข่าวทั้งหมด 1273 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
241
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 1 งาน (จ.22/2559)
2559
21/12/2558 12:07:53
128
 
242
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน (จ.21/2559)
2559
21/12/2558 12:05:35
122
 
243
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน (จ.20/2559)
2559
21/12/2558 12:04:11
114
 
244
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารสาธารณสุข จำนวน 1 งาน(จ.19/2559)
2559
21/12/2558 12:02:55
123
 
245
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 งาน (จ.18/2559)
2559
21/12/2558 12:01:10
127
 
246
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (จ.17/2559)
2559
21/12/2558 11:48:43
122
 
247
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมพื้ันกระเบื้องห้องสัมมนาและโถงกิจกรรมอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน (จ.16/2559)
2559
21/12/2558 11:47:01
124
 
248
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองระบายน้ำ จำนวน 1 งาน (จ.15/2559)
2559
21/12/2558 11:43:52
111
 
249
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาถมดินปรับระดับพื้นที่หอพักบุคลากร จำนวน 1 งาน (จ.14/2559)
2559
21/12/2558 11:42:23
112
 
250
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารทีปวิชญ์ จำนวน 1 งาน (จ.13/2559)
2559
21/12/2558 11:40:49
112
 
251
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 1 งาน (จ.10/2559)
2559
19/12/2558 10:13:32
112
 
252
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 งาน (จ.11/2559)
2559
19/12/2558 10:12:17
114
 
253
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 งาน (จ.12/2559)
2559
19/12/2558 10:11:11
121
 
254
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเรือนเพาะชำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ งาน (จ.๗/๒๕๕๙)
2559
16/12/2558 11:03:46
129
 
255
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งหลังคาสนามกีฬากลางแจ้ง จำนวน 1 งาน (จ.6/2559)
2559
08/12/2558 14:46:10
136
 
256
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 งาน (จ.12/2559)
2559
04/12/2558 09:51:22
146
 
257
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 งาน (จ.11/2559)
2559
04/12/2558 09:49:17
144
 
258
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 1 งาน (จ.10/2559)
2559
04/12/2558 09:47:48
143
 
259
ประกาศสอบราคาซื้อม่านบังแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 135 ชุด (ครั้งที่ 2) (ซ.22/2559)
2559
08/12/2558 14:47:34
208
 
260
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเรือนเพาะชำคระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ งาน (จ.๗/๒๕๕๙)
2559
26/11/2558 12:14:33
175
 
261
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพิบูล (สมาคมศิษย์เก่าส่วนวังจันทน์) จำนวน ๑ งาน (จ.๘/๒๕๕๙)
2559
26/11/2558 12:08:10
140
 
262
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถหอพักนักศึกษา จำนวน ๑ งาน (จ.๙/๒๕๕๙)
2559
26/11/2558 11:56:14
169
 
263
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งหลังคาสนามกีฬากลางแจ้ง จำนวน 1 งาน (จ.6/2559)
2559
18/11/2558 16:30:36
181
 
264
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำ จำนวน 1 งาน (จ.5/2559)
2559
18/11/2558 16:29:14
163
 
265
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตรและอาหาร จำนวน 1 งาน (จ.4/2559)
2559
18/11/2558 16:26:55
155
 
266
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สารด้วยเทคนิคเคมีไฟฟ้า (PGSTAT) จำนวน 1 เครื่อง(ครั้งที่ 2) ซ.21/2559
2559
17/11/2558 13:35:23
146
 
267
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ (ซ.3/2559)
2559
10/11/2558 11:27:14
166
 
268
ประกาศรายชื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 งาน (จ.1/2559)
2559
04/11/2558 16:10:29
176
 
269
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรือนสุกรขุน (จ.3/2559)
2559
04/11/2558 16:09:03
149
 
270
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงท่อส่งลมเย็นและประตูเหล็ก จำนวน 1 งาน (จ.31/2558)
2558
03/11/2558 09:23:14
152
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 9 [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43