จำนวนข่าวทั้งหมด 1240 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
241
ประกาศผลการสอบราคาซื้่อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.20/2559)
2559
26/10/2558 08:56:04
162
 
242
ประกาศผลการสอบราคาซื้่อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ซ.9/2559)
2559
22/10/2558 09:35:16
165
 
243
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.15/2559)
2559
22/10/2558 09:34:13
143
 
244
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 1 รายการ (ซ.12/2559)
2559
19/10/2558 11:40:16
156
 
245
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อเตาเผาไฟฟ้าอุณหภูมิสูง จำนวน 1 เครื่อง (ซ.13/2559)
2559
15/10/2558 11:59:33
171
 
246
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรือนสุกรขุน จำนวน 1 งาน (จ.3/2559)
2559
15/10/2558 10:26:20
144
 
247
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (จ.2/2559)
2559
15/10/2558 10:25:24
152
 
248
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 งาน (จ.1/2559)
2559
15/10/2558 10:24:00
147
 
249
ประกาศผลการสอบราคาเครื่องระเหยสูญญากาศ Rotary evaporator จำนวน ๓ เครื่อง (ซ.๑๘/๒๕๕๙)
2559
12/10/2558 11:11:42
146
 
250
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สารด้วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า (PGSTAT) (ซ.17/2559)
2559
09/10/2558 08:57:42
156
 
251
ประกาศผลการสอบราคาซื้อม่านบังแสง จำนวน 135 ชุด (ซ.8/2559)
2559
08/10/2558 10:29:16
162
 
252
ประกาศผลการสอบราคาซื้อตู้อบความร้อนไฟฟ้า (Hot air oven) จำนวน 6 ตู้ (ซ.16/2559)
2559
08/10/2558 10:27:06
173
 
253
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.77/2558)
2558
03/10/2558 16:48:24
157
 
254
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องรีดดินสุญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง (ซ.4/2559)
2559
03/10/2558 16:47:19
143
 
255
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทดสอบค่าความต้านแรงดัด MOR จำนวน 1 เครื่อง (ซ.1/2559)
2559
03/10/2558 16:46:07
158
 
256
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องกัด Universal จำนวน 1 เครื่อง (ซ.7/2559)
2559
03/10/2558 16:44:14
140
 
257
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (ซ.๕/๒๕๕๙)
2559
03/10/2558 14:37:27
160
 
258
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.20/2559)
2559
27/09/2558 11:42:44
237
 
259
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ (Autoclave) จำนวน 3 เครื่อง (ซ.19/2559)
2559
27/09/2558 11:35:22
202
 
260
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สารด้วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า (PGSTAT) จำนวน 1 เครื่อง
2559
25/09/2558 08:56:23
177
 
261
ประกาศสอบราคาซื้อตู้อบความร้อนไฟฟ้า (Hot air oven) จำนวน 6 ตู้ (ซ.16/2559)
2559
25/09/2558 08:55:15
203
 
262
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.15/2559)
2559
25/09/2558 08:52:56
213
 
263
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงท่อส่งลมเย็นและประตูเหล็ก จำนวน 1 งาน (จ.31/2558)
2558
22/09/2558 19:16:29
144
 
264
ประกาศสอบราคาซื้อมิเตอร์วัดค่าอุปกรณ์ LCR จำนวน 1 เครื่อง (ซ.14/2559)
2559
22/09/2558 19:14:47
153
 
265
ประกาศสอบราคาซื้อเตาเผาไฟฟ้าอุณหภูมิสูง จำนวน 1 เครื่อง (ซ.13/2559)
2559
22/09/2558 19:12:41
156
 
266
ประกาศสอบราคาซื้อเตาเผาไฟฟ้าอุณหภูมิสูง จำนวน 1 เครื่อง (ซ.10/2559)
2559
22/09/2558 16:27:09
163
 
267
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 1 รายการ (ซ.12/2559)
2559
22/09/2558 14:35:53
133
 
268
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ซ.11/2559)
2559
22/09/2558 14:33:04
162
 
269
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ซ.9/2559)
2559
21/09/2558 10:14:49
187
 
270
ประกาศสอบราคาซื้อม่านบังแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 135 ชุด (ซ.8/2559)
2559
21/09/2558 10:13:54
187
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 9 [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42