จำนวนข่าวทั้งหมด 1293 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
241
ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมถมดินปรับระดับพื้นที่ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จำนวน1 งาน
2559
28/12/2558 15:55:59
398
 
242
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเรือนเพาะชำปฏิบัติการเพื่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 งาน (จ.23/2559)
2559
28/12/2558 15:54:49
364
 
243
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเรือนเพาะชำปฏิบัติการเพื่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 งาน (จ.23/2559)
2559
28/12/2558 15:54:31
361
 
244
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (จ.22/2559)
2559
28/12/2558 15:53:30
354
 
245
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน (จ.20/2559)
2559
28/12/2558 15:52:01
341
 
246
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารสาธารณสุข จำนวน 1 งาน (จ.19/2559)
2559
28/12/2558 15:50:51
327
 
247
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมพื้นกระเบื้องห้องสัมมนาและโถงกิจกรรมอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน (จ.16/2559)
2559
28/12/2558 15:49:44
331
 
248
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาถมดินปรับระดับพื้นที่หอพักบุคลากร จำนวน 1 งาน (จ.14/2559)
2559
28/12/2558 15:48:12
321
 
249
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารทีปวิชญ์ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (จ.13/2559)
2559
28/12/2558 15:46:03
326
 
250
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ งาน (18/2559)
2559
28/12/2558 15:43:24
332
 
251
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 งาน (จ.17/2559)
2559
28/12/2558 15:43:10
327
 
252
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องทดลองวัสดุวิศวกรรมและเทคโนโลยี จำนวน 1 งาน (จ.29/2559)
2559
26/12/2558 13:47:50
312
 
253
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารปฏิบัติการหุ่นยนต์ จำนวน 1 งาน (จ.28/2559)
2559
26/12/2558 13:46:05
314
 
254
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน (จ.27/2559)
2559
26/12/2558 13:44:43
320
 
255
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำปะปาผิวดิน จำนวน 1 งาน (จ.26/2559)
2559
26/12/2558 13:43:33
316
 
256
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) จ.25/2559
2559
26/12/2558 13:41:18
294
 
257
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.24/2559)
2559
23/12/2558 16:11:09
327
 
258
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.23/2559)
2559
22/12/2558 10:21:53
387
 
259
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาถมดินปรับระดับพื้นที่ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จำนวน1งาน(จ.24/2559)
2559
21/12/2558 12:11:08
350
 
260
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเรือนเพาะชำปฏิบัติการเพื่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 งาน (จ.23/2559)
2559
21/12/2558 12:09:31
335
 
261
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 1 งาน (จ.22/2559)
2559
21/12/2558 12:07:53
322
 
262
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน (จ.21/2559)
2559
21/12/2558 12:05:35
320
 
263
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน (จ.20/2559)
2559
21/12/2558 12:04:11
314
 
264
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารสาธารณสุข จำนวน 1 งาน(จ.19/2559)
2559
21/12/2558 12:02:55
337
 
265
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 งาน (จ.18/2559)
2559
21/12/2558 12:01:10
326
 
266
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (จ.17/2559)
2559
21/12/2558 11:48:43
321
 
267
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมพื้ันกระเบื้องห้องสัมมนาและโถงกิจกรรมอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน (จ.16/2559)
2559
21/12/2558 11:47:01
325
 
268
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองระบายน้ำ จำนวน 1 งาน (จ.15/2559)
2559
21/12/2558 11:43:52
298
 
269
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาถมดินปรับระดับพื้นที่หอพักบุคลากร จำนวน 1 งาน (จ.14/2559)
2559
21/12/2558 11:42:23
303
 
270
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารทีปวิชญ์ จำนวน 1 งาน (จ.13/2559)
2559
21/12/2558 11:40:49
295
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 9 [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44