หน้าแรกถัดไป
  หัวข้อข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารโรงเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ งาน
  ประจำปี: 2561
  ประกาศเมื่อ: 28/11/2560 14:11:13 โดย: งานพัสดุ จำนวนครั้งที่อ่าน: 2125 ครั้ง
ข่าวสอบราคา