ย้อนกลับหน้าแรกถัดไป
  หัวข้อข่าว: ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง (ซ.3/2561)
  ประจำปี: 2561
  ประกาศเมื่อ: 28/08/2560 13:26:29 โดย: งานพัสดุ จำนวนครั้งที่อ่าน: 1792 ครั้ง
ข่าวสอบราคา