ย้อนกลับหน้าแรกถัดไป
  หัวข้อข่าว: ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนปฏิบัติการวิศวกรรมการเกษตรและอาหาร จำนวน 1 ชุด (ซ.13/2555)
  ประจำปี: 2555
  ประกาศเมื่อ: 20/03/2555 11:08:22 โดย: งานพัสดุ จำนวนครั้งที่อ่าน: 726 ครั้ง
ข่าวสอบราคา