ย้อนกลับหน้าแรกถัดไป
  หัวข้อข่าว: ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาโดมอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (จ.14/2560)
  ประจำปี: 2560
  ประกาศเมื่อ: 09/12/2559 09:23:25 โดย: งานพัสดุ จำนวนครั้งที่อ่าน: 365 ครั้ง
ข่าวสอบราคา