ย้อนกลับหน้าแรกถัดไป
  หัวข้อข่าว: ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1) ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 45 เครื่อง (ครั้งที่ 2) (ซ.32/2560)
  ประจำปี: 2560
  ประกาศเมื่อ: 09/12/2559 09:26:20 โดย: งานพัสดุ จำนวนครั้งที่อ่าน: 353 ครั้ง
ข่าวสอบราคา