ย้อนกลับหน้าแรกถัดไป
  หัวข้อข่าว: ประกาศผลสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 30 เครื่อง (ครั้งที่ 2) (ซ.31/2560)
  ประจำปี: 2560
  ประกาศเมื่อ: 09/12/2559 09:24:13 โดย: งานพัสดุ จำนวนครั้งที่อ่าน: 340 ครั้ง
ข่าวสอบราคา