ย้อนกลับหน้าแรกถัดไป
  หัวข้อข่าว: ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 18 เครื่อง (ครั้งที่ 2)(ซ.38/2560)
  ประจำปี: 2560
  ประกาศเมื่อ: 09/12/2559 08:48:52 โดย: งานพัสดุ จำนวนครั้งที่อ่าน: 305 ครั้ง
ข่าวสอบราคา