ย้อนกลับหน้าแรกถัดไป
  หัวข้อข่าว: ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 20 เครื่อง (ซ.9/2561)
  ประจำปี: 2561
  ประกาศเมื่อ: 26/08/2560 10:43:48 โดย: งานพัสดุ จำนวนครั้งที่อ่าน: 483 ครั้ง
ข่าวสอบราคา