ย้อนกลับหน้าแรกถัดไป
  หัวข้อข่าว: ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๕๐๐ kVA อาคารปฏิบัติการเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (จ.20/2560)
  ประจำปี: 2560
  ประกาศเมื่อ: 01/12/2559 11:47:56 โดย: งานพัสดุ จำนวนครั้งที่อ่าน: 347 ครั้ง
ข่าวสอบราคา