ย้อนกลับหน้าแรกถัดไป
  หัวข้อข่าว: ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารสารภีเป็นห้องปฏิบัติการอาหารของสาขาวิชาคหกรรม
  ประจำปี: 2553
  ประกาศเมื่อ: 17/03/2553 14:43:48 โดย: งานพัสดุ จำนวนครั้งที่อ่าน: 1331 ครั้ง
ข่าวสอบราคา