ย้อนกลับหน้าแรกถัดไป
  หัวข้อข่าว: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาดใหญ่แบบท่อลมขนาดไม่น้อยกว่า 388,000 บีทียู/ชั่วโมง จำนวน 1 ชุด (ซ.47/2560)
  ประจำปี: 2560
  ประกาศเมื่อ: 25/08/2560 18:25:32 โดย: งานพัสดุ จำนวนครั้งที่อ่าน: 444 ครั้ง
ข่าวสอบราคา