ย้อนกลับหน้าแรกถัดไป
  หัวข้อข่าว: เครื่องคอมพิวเตอร์(สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑) ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 45 เครื่อง (ซ.24/2560)
  ประจำปี: 2560
  ประกาศเมื่อ: 21/11/2559 02:16:47 โดย: งานพัสดุ จำนวนครั้งที่อ่าน: 376 ครั้ง
ข่าวสอบราคา