ย้อนกลับหน้าแรกถัดไป
  หัวข้อข่าว: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิิ้ว) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 50 เครื่อง (ซ.8/2561)
  ประจำปี: 2561
  ประกาศเมื่อ: 25/08/2560 18:23:43 โดย: งานพัสดุ จำนวนครั้งที่อ่าน: 547 ครั้ง
ข่าวสอบราคา