ย้อนกลับหน้าแรกถัดไป
  หัวข้อข่าว: ประกาศสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการออกแบบวงจรดิจิตอล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด (ซ.10/2561)
  ประจำปี: 2561
  ประกาศเมื่อ: 10/08/2560 11:19:43 โดย: งานพัสดุ จำนวนครั้งที่อ่าน: 10 ครั้ง
ข่าวสอบราคา