ย้อนกลับหน้าแรกถัดไป
  หัวข้อข่าว: ประกาศผลสอบราคาซื้อเครื่องวัดการเรืองแสงของสาร (Spectrofluouophotometer) ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง (ซ.19/2560)
  ประจำปี: 2560
  ประกาศเมื่อ: 16/11/2559 12:28:44 โดย: งานพัสดุ จำนวนครั้งที่อ่าน: 292 ครั้ง
ข่าวสอบราคา