ย้อนกลับหน้าแรกถัดไป
  หัวข้อข่าว: ประกาศผลสอบราคาเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 30 เครื่อง (ซ.3/2560)
  ประจำปี: 2560
  ประกาศเมื่อ: 17/11/2559 01:51:41 โดย: งานพัสดุ จำนวนครั้งที่อ่าน: 330 ครั้ง
ข่าวสอบราคา