ย้อนกลับหน้าแรกถัดไป
  หัวข้อข่าว: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำแห้งภายใต้อุณหภูมิต่ำสำหรับจุลินทรีย์และเทคโนโลยีชีวภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 1 เครื่อง (ซ.4/2561)
  ประจำปี: 2561
  ประกาศเมื่อ: 25/08/2560 18:21:34 โดย: งานพัสดุ จำนวนครั้งที่อ่าน: 458 ครั้ง
ข่าวสอบราคา