ย้อนกลับหน้าแรกถัดไป
  หัวข้อข่าว: ประกาศสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด (ซ.5/2561)
  ประจำปี: 2561
  ประกาศเมื่อ: 10/08/2560 11:18:11 โดย: งานพัสดุ จำนวนครั้งที่อ่าน: 20 ครั้ง
ข่าวสอบราคา