ย้อนกลับหน้าแรกถัดไป
  หัวข้อข่าว: ประกาศผลเปิดซองสอบราคาชุดปฏิบัติการทดสอบทางด้านปฐพีกลศาสตร์ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด (ซ.15/2560)
  ประจำปี: 2560
  ประกาศเมื่อ: 11/11/2559 08:16:54 โดย: งานพัสดุ จำนวนครั้งที่อ่าน: 331 ครั้ง
ข่าวสอบราคา