ย้อนกลับหน้าแรกถัดไป
  หัวข้อข่าว: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้ออุปกรณ์นิวแมติกส์ไฟฟ้า ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ระบบ (ซ.5/2560)
  ประจำปี: 2560
  ประกาศเมื่อ: 07/11/2559 12:21:09 โดย: งานพัสดุ จำนวนครั้งที่อ่าน: 344 ครั้ง
ข่าวสอบราคา