ย้อนกลับหน้าแรกถัดไป
  หัวข้อข่าว: ประกาศผลสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 30 เครื่อง (ซ.7/2561)
  ประจำปี: 2561
  ประกาศเมื่อ: 25/08/2560 11:09:09 โดย: งานพัสดุ จำนวนครั้งที่อ่าน: 390 ครั้ง
ข่าวสอบราคา