ย้อนกลับหน้าแรกถัดไป
  หัวข้อข่าว: ประกาศผลเครื่องขยายเสียงสำหรับห้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 80 ชุด (ซ.2/2561)
  ประจำปี: 2561
  ประกาศเมื่อ: 25/08/2560 11:39:41 โดย: งานพัสดุ จำนวนครั้งที่อ่าน: 380 ครั้ง
ข่าวสอบราคา