ย้อนกลับหน้าแรกถัดไป
  หัวข้อข่าว: ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงลานอเนกประสงค์ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (จ.3/2560)
  ประจำปี: 2560
  ประกาศเมื่อ: 27/10/2559 13:17:52 โดย: งานพัสดุ จำนวนครั้งที่อ่าน: 347 ครั้ง
ข่าวสอบราคา