ย้อนกลับหน้าแรกถัดไป
  หัวข้อข่าว: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสาธงประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 1 งาน (จ.31/2560)
  ประจำปี: 2560
  ประกาศเมื่อ: 21/08/2560 11:20:50 โดย: งานพัสดุ จำนวนครั้งที่อ่าน: 397 ครั้ง
ข่าวสอบราคา