ย้อนกลับหน้าแรกถัดไป
  หัวข้อข่าว: ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ไขมันสำหรับอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง (ซ.18/2561)
  ประจำปี: 2561
  ประกาศเมื่อ: 11/08/2560 15:24:04 โดย: งานพัสดุ จำนวนครั้งที่อ่าน: 495 ครั้ง
ข่าวสอบราคา