ย้อนกลับหน้าแรกถัดไป
  หัวข้อข่าว: ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสกัดไขมัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด (ซ.16/2561)
  ประจำปี: 2561
  ประกาศเมื่อ: 11/08/2560 15:21:02 โดย: งานพัสดุ จำนวนครั้งที่อ่าน: 454 ครั้ง
ข่าวสอบราคา