ย้อนกลับหน้าแรกถัดไป
  หัวข้อข่าว: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 30 เครื่อง (ซ.40/2560)
  ประจำปี: 2560
  ประกาศเมื่อ: 11/02/2560 11:01:38 โดย: งานพัสดุ จำนวนครั้งที่อ่าน: 192 ครั้ง
ข่าวสอบราคา