ย้อนกลับหน้าแรกถัดไป
  หัวข้อข่าว: ประกาศผลการขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนสนามบิน
  ประจำปี: 2560
  ประกาศเมื่อ: 14/07/2560 13:05:54 โดย: งานพัสดุ จำนวนครั้งที่อ่าน: 92 ครั้ง
ข่าวสอบราคา