ย้อนกลับหน้าแรกถัดไป
  หัวข้อข่าว: ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาดใหญ่แบบท่อลม ขนาดไม่น้อยกว่า 388,000 บีทียู/ชั่วโมง จำนวน 1 ชุด (ซ.47/2560)
  ประจำปี: 2560
  ประกาศเมื่อ: 10/08/2560 11:25:01 โดย: งานพัสดุ จำนวนครั้งที่อ่าน: 344 ครั้ง
ข่าวสอบราคา