ย้อนกลับหน้าแรกถัดไป
  หัวข้อข่าว: การขายทอดตลาดเศษซากครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
  ประจำปี: 2558
  ประกาศเมื่อ: 28/07/2558 12:10:52 โดย: งานพัสดุ จำนวนครั้งที่อ่าน: 380 ครั้ง
ข่าวสอบราคา