ย้อนกลับหน้าแรกถัดไป
  หัวข้อข่าว: ประกาศยกเลิกการคัดเลือจ้างออกแบบอาคารศูนย์เรียนรู้เอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
  ประจำปี: 2558
  ประกาศเมื่อ: 23/06/2558 10:14:43 โดย: งานพัสดุ จำนวนครั้งที่อ่าน: 391 ครั้ง
ข่าวสอบราคา