ย้อนกลับหน้าแรกถัดไป
  หัวข้อข่าว: ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) (จ.24/2558)
  ประจำปี: 2558
  ประกาศเมื่อ: 22/06/2558 17:33:04 โดย: งานพัสดุ จำนวนครั้งที่อ่าน: 354 ครั้ง
ข่าวสอบราคา