ย้อนกลับหน้าแรกถัดไป
  หัวข้อข่าว: ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องทำแห้งภายใต้อุณหภูมิต่ำสำหรับงานด้านจุลินทรีย์และเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง (ซ.4/2561)
  ประจำปี: 2561
  ประกาศเมื่อ: 10/08/2560 10:18:17 โดย: งานพัสดุ จำนวนครั้งที่อ่าน: 227 ครั้ง
ข่าวสอบราคา