ย้อนกลับหน้าแรกถัดไป
  หัวข้อข่าว: ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ เครื่อง (ซ.3/2561)
  ประจำปี: 2561
  ประกาศเมื่อ: 10/08/2560 10:14:50 โดย: งานพัสดุ จำนวนครั้งที่อ่าน: 244 ครั้ง
ข่าวสอบราคา