ย้อนกลับหน้าแรกถัดไป
  หัวข้อข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างที่ปรึกษาโครงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีงบประมาณ 2559
  ประจำปี: 2560
  ประกาศเมื่อ: 03/08/2560 16:38:25 โดย: งานพัสดุ จำนวนครั้งที่อ่าน: 258 ครั้ง
ข่าวสอบราคา