ย้อนกลับหน้าแรกถัดไป
  หัวข้อข่าว: ประกาศผลการสอบราคาซื้่อเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในบรรยากาศแบบปริมาตรต่ำ (Minivolume air sampler) จำนวน 1 เครื่อง (ซ.41/2558)
  ประจำปี: 2558
  ประกาศเมื่อ: 25/11/2557 15:52:34 โดย: งานพัสดุ จำนวนครั้งที่อ่าน: 581 ครั้ง
ข่าวสอบราคา