ย้อนกลับหน้าแรกถัดไป
  หัวข้อข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ (MS) จำนวน 1 งาน
  ประจำปี: 2560
  ประกาศเมื่อ: 25/07/2560 15:44:07 โดย: งานพัสดุ จำนวนครั้งที่อ่าน: 238 ครั้ง
ข่าวสอบราคา