ย้อนกลับหน้าแรกถัดไป
  หัวข้อข่าว: ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ชนิดเม็ดแข็ง จำนวน 1 เครื่อง (ซ.24/2558)
  ประจำปี: 2558
  ประกาศเมื่อ: 11/11/2557 16:32:37 โดย: งานพัสดุ จำนวนครั้งที่อ่าน: 363 ครั้ง
ข่าวสอบราคา