ย้อนกลับหน้าแรกถัดไป
  หัวข้อข่าว: ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สารด้วยการดูดกลืนแสง (UV-Visible Spectrophotometer/double beam) จำนวน 2 เครื่อง (ซ.27/2558)
  ประจำปี: 2558
  ประกาศเมื่อ: 11/11/2557 16:31:40 โดย: งานพัสดุ จำนวนครั้งที่อ่าน: 377 ครั้ง
ข่าวสอบราคา