ย้อนกลับหน้าแรกถัดไป
  หัวข้อข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ซ.39/2558)
  ประจำปี: 2558
  ประกาศเมื่อ: 05/11/2557 10:35:50 โดย: งานพัสดุ จำนวนครั้งที่อ่าน: 355 ครั้ง
ข่าวสอบราคา