ย้อนกลับหน้าแรกถัดไป
  หัวข้อข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ซ.37/2558)
  ประจำปี: 2558
  ประกาศเมื่อ: 05/11/2557 10:16:37 โดย: งานพัสดุ จำนวนครั้งที่อ่าน: 360 ครั้ง
ข่าวสอบราคา