ย้อนกลับหน้าแรกถัดไป
  หัวข้อข่าว: ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สารด้วยการดูดกลืนแสง (UV-Visible spectrophotometer/double beam)จำนวน 2 เครื่อง (ซ.27/2558)
  ประจำปี: 2558
  ประกาศเมื่อ: 28/10/2557 10:55:35 โดย: งานพัสดุ จำนวนครั้งที่อ่าน: 399 ครั้ง
ข่าวสอบราคา