ย้อนกลับหน้าแรกถัดไป
  หัวข้อข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.18/2558)
  ประจำปี: 2558
  ประกาศเมื่อ: 14/10/2557 17:16:55 โดย: งานพัสดุ จำนวนครั้งที่อ่าน: 427 ครั้ง
ข่าวสอบราคา