ย้อนกลับหน้าแรกถัดไป
  หัวข้อข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ซ.83/2557)
  ประจำปี: 2557
  ประกาศเมื่อ: 24/09/2557 09:02:28 โดย: งานพัสดุ จำนวนครั้งที่อ่าน: 408 ครั้ง
ข่าวสอบราคา